Politika privatnosti “iconnect.ba”

Ovde možete da pročitate našu politiku privatnosti, gdje smo u službi zaštite vaših podataka.</strong

1

Sve lične informacije ili materijali poslati na web stranicu “iconnect.ba” podliježu politici privatnosti i zaštite podataka. Poštujemo prava na privatnost naših posjetitelja i prepoznajemo važnost zaštite prikupljenih informacija o njima.

2

Slanje podataka. Kad god pošaljete svoje licne podatke pomocu naše web stranice, popunjavate obrazce za unos podataka i tokom interakcije putem e-maila ili formi za kontakt, mi cemo ih koristiti u skladu sa važecim zakonom o privatnosti podataka i za svrhe navedene u ovoj politici. Kako bi uspješno obradili Vašu porudžbinu trebamo Vaše ime, adresu, e-mail i telefon. Uz pomoc tih podataka moci cemo Vam isporuciti željenu robu, kao i obavijestiti Vas o trenutnom statusu porudžbine.

3

Prava intelektualnog vlasništva Rezultati pretraživanja interneta mogu prikazati da je slika predmet autorskih prava. Isto se može vidjeti na ili u blizini pojedine fotografije. Ovo obavještava korisnika da neko posjeduje autorska prava na slike. Kao rezultat toga, korisnik ne može reproducirati, distribuirati ili na drugi nacin javno prikazivati fotografije bez dozvole vlasnika autorskih prava, osim ako ne postoji izuzetak.

4

Garancije i odricanja Upotreba ove web stranice je iskljucivo na vlastitu odgovornost.

5

iConnect ne daje nikakve garancije, bilo podrazumjevane, ozakonjene ili druge, ukljucujuci i garanciju da je reprezentacija materijala na ovoj web stranici potpuna, pouzdana, pravovremena; da je pristup stranici bez prekida i bez grešaka. Bilo koje vrste oslanjanja na materijale na ovim stranicama ce biti na vlastitu odgovornost. Pozivamo vas da pažljivo istražite odredene vrste podrazumijevanih garancija. Molimo provjerite vaše lokalne zakone. Mi zadržavamo pravo da ogranicimo ili ukinemo pristup web stranici “iconnect.ba” u bilo kojem vremenskom intervalu.

6

Odgovornost Sve strane ukljucene u stvaranje, proizvodnju ili isporuku ove stranice u naše ime nece imati nikakvu odgovornost za bilo kakve direktne, slucajne, posljedicne, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz pristupa, korištenja, nemogucnosti upotrebe, promjene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo koje druge web stranice kroz link na ovoj web stranici ili od bilo kakvih akcija preduzetih ili ne, ili kao rezultat bilo koje elektronske poruke koje šaljete.

7

Zabranjene su bilo kakve akcije koje “iConnect” po svom nahodenju može se smatrati neprikladnim i/ili koji će se ocjenjivati kao nezakonit čin ili su zabranjene nekim zakonom primjenjivim na ovoj web stranici uključujuči, ali ne ograničavajući se na: Bilo koje djelo koje predstavlja povredu privatnosti (uključujući i upload privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo koja druga prava pojedinca; Korištenje ove web stranice da ocrni ili optuži iConnect, njihove zaposlene, druge pojedinace, ili bilo koje ponašanje koje ugrožava ugled iConnect-a; Postavljanje datoteka koje sadrže viruse koji mogu izazvati materijalne štete imovini “iconnect-a” ili imovini pojedinca; Vi i iConnect se slažete da ce se bilo koji spor ili tužba vezana za korištenje ove web stranice voditi na nadležnom sudu.